Back to basic, respect the nature

משמעות המילה BENTU היא "יצירה מקומית" - יצירה שמקורה בחומרים סביבתיים, אשר שואבת השראה מהקיים תוך שימוש באלמנטים ייחודים בעלי ערך חברתי ואקולוגי. מגמה של שימוש חוזר, מחזור ויצירת חדש מישן מתוך מודעות לסביבה מלווה אותנו ביצירותינו. אנו שואפים לעבוד עם חומרי גלם "מתחדשים", כאלו שסיימו את תפקידם המקורי,

כגון הריסות מבנים, כלים שבורים ועוד,  ולהפיח בהם חיים ומשמעות ביצירה חדשה.  

 

WRECK

הזדמנות שניה לספל שבור

תערוכת קונספט - חומרים מתחדשים - מיחזור פסולת קרמיקה

בעידן ה"גלובלי" מונחים כמו מקום וזמן מקבלים משמעות חדשה, ובמקביל עולה ומתחזקת השאלה בדבר התרבות המקומית, ופתאום מוקדשת תשומת לב רבה לאסתטיקה המקומית. לאורך השנים קרמיקה שמשה נדבך מרכזי באפיון התרבות. הדפסים, עיטורים, ופסיפסים בקרמיקה היוו חלק מאתוס העיצובי והאומנותי של החברה. 

 

 WRECK היא תערוכת קונספט עיצוב מחדש של קרקמיקה ממוחזרת, שמטרתה היא ביצוע "מניפולציה" אומנותית בקרמיקה שיצאה מכלל שימוש כדוגמת ספל שנשבר, תוך קריצה למסורת התרבותית ארוכה השנים ממנה היא באה.  

© 2019 OLIVER - BENTU DESIGN - ISRAEL OFFICIAL REPRESENTATIVE