WRECK

הזדמנות שנייה לספל שבור 

תערוכת קונספט - חומרים מתחדשים - מחזור פסולת קרמיקה 

בעידן ה"גלובלי" מנוחים כמו מקום וזמן מקבלים משמעות חדשה, ובמקביל עולה ומתחזקת השאלה בדבר התרבות המקומית, ופתאום מוקדשת תשומת לב רבה לאסתטיקה המקומית. לאורך השנים קרמיקה שמשה נדבך מרכזי באפיון התרבות. הדפסים, עיטורים, ופסיפסים בקרמיקה היוו חלק מאתוס העיצובי והאומנותי של החברה. 

 

 WRECK היא תערוכת קונספט עיצוב מחדש של קרקמיקה ממוחזרת, שמטרתה היא ביצוע "מניפולציה" אומנותית בקרמיקה שיצאה מכלל שימוש כדוגמת ספל שנשבר, תוך קריצה למסורת התרבותית ארוכה השנים ממנה היא באה.  

© 2019 OLIVER - BENTU DESIGN - ISRAEL OFFICIAL REPRESENTATIVE